Comissions

Participa activament a l’escola, uneix-te a les comissions o apunta’t com a voluntari.

Tots els pares i mares amb ganes de participar i comprometre’s voluntàriament a impulsar i treballar en un projecte.

Volem sumar, ajudar, aportar, contribuir, viure i participar en el projecte educatiu dels nostres fills.

ACADÈMICA

La comissió vol ser un suport per a les famílies per a fer seguiment de la millora acadèmica contínua. Per això fem un recull i seguiment de les iniciatives acadèmiques que l’escola està duent a terme a mig i llarg termini.

Exemples d’iniciatives identificades i en seguiment actualment:

  • Ús de noves tecnologies
  • Anglès
  • Ús d’Innovamat
  • Classes en streaming

Cada iniciativa té un responsable dins de la comissió que en revisa l’estat i proposa accions per a fer arribar el coneixement obtingut a les famílies a través dels canals de l’Escola.

La comissió està oberta a totes les famílies per a proposar iniciatives o per a ser-ne membres. Ens podeu contactar mitjançant les següents dades:

Contacte

Responsable:      Àlex Peláez

E-mail:                    afa.comissio.academica@sabadell.epiaedu.cat

comunicació

Gestionar les eines de comunicació de l’AFA (web, xarxes socials,
plafons, notificacions …)

Contacte

Responsable:      Rosa Ursueguia

E-mail:                    afa.comissio.comunicacio@sabadell.epiaedu.cat

Mobilitat*

Millorar condicions accessibilitat a l’escola (senyalització viària, fomentar l’educació vial i l’ús de mitjans de transport alternatius al cotxe, proposar i coordinar accions amb l’escola que puguin agilitzar les entrades i sortides…).

*Comissió inactiva per falta de voluntaris

Contacte

Responsable:

E-mail:                    afa.comissio.mobilitat@sabadell.epiaedu.cat

Festes

Gestionar les festes de l’escola i comiats de 4t d’ESO i Batxillerat.

Formada per pares i mares de cursos específics amb l’objectiu d’ajudar en l’organització.

 

Contacte Comiat 4t ESO, Orles i Polvorons

Responsable:        Jose Espinosa

E-mail:                    afa.comissio.festes.4@sabadell.epiaedu.cat

Contacte Comiat Batxillerat

Responsable:         Montse Molins

E-mail:                   afa.comissio.festes.batx@sabadell.epiaedu.cat

Contacte Festa de l’Escola

Responsable:        Laura Méndez

E-mail:                   afa.comissio.festes@sabadell.epiaedu.cat

Menjador

Fer el seguiment del funcionament d’aquest servei i de les activitats de lleure realitzades abans i després de l’àpat, organitzar visites periòdiques al menjador per a dinar…

Contacte

Responsable:        Laura Méndez

E-mail:                      afa.comissio.menjador@sabadell.epiaedu.cat

Formació

Organització d’activitats formatives dirigides a pares i mares (conferències, cursos d’orientació familiar, recessos…), i a nens i nenes (tallers, obres teatre, activitats lúdiques…)

Accedeix aquí al calendari per veure les properes xerrades.

Contacte

Responsable:       Toni Berenguer

E-mail:                    afa.comissio.formacio@sabadell.epiaedu.cat

Famílies nombroses i monoparentals*

Vetllar per als interessos d’aquestes famílies dins l’escola.

*Comissió inactiva per falta de voluntaris

Contacte

Responsable:

E-mail:                   afa.comissio.families@sabadell.epiaedu.cat

Extraescolars

Vetllar pel correcte funcionament de les activitats extraescolars, presentant propostes argumentades de millora en gestió o el contingut de les mateixes i col·laborant amb l’escola en tot allò que es pugui.

Contacte

Responsable:      Laura Méndez

E-mail:                    afa.comissio.extraescolars@sabadell.epiaedu.cat

Primaria musical

Primaria Musical

Vetllar per una Primària Musical moderna i motivadora per als alumnes (presentar propostes argumentades a la coordinació, vetllar per la integració de la música en el màxim nombre d’esdeveniments que gestiona l’AFA com la Festa de l’Escola…).

Contacte

Responsable:     Xavier Nogués

E-mail:                   afa.comissio.musical@sabadell.epiaedu.cat

Transformació d’espais*

Vetllar per la millora continuada dels espais de l’escola i fer propostes argumentades i treballades de millora de certs espais

*Comissió inactiva per falta de voluntaris

Contacte

Responsable:     

E-mail:                   afa.comissio.espais@sabadell.epiaedu.cat

Primaria musical

Pastoral i comunions

Ajudar a millorar les oportunitats de compartir espais de creixement personal i valors tot donat suport a l’equip de Pastoral de l’escola en les Eucaristies, el programa Mou-te, l’organització de festes/sortides solidaries, el programa de voluntariat…

Contacte

Responsable:     Carme Narváez

E-mail:                   afa.comissio.pastoral@sabadell.epiaedu.cat

Pujada a Montserrat*

Organitzar la Pujada a Montserrat juntament amb l’escola i vetllar pel seu correcte desenvolupament.

*Comissió inactiva per falta de voluntaris

Contacte

Responsable:

E-mail:      afa.comissio.montserrat@sabadell.epiaedu.cat

Reutilització de roba

Reutilització de roba

S’encarrega de recollir la roba que ha quedat petita als alumnes, netejar-la, arranjar-la i entregar-la a canvi d’un donatiu, que es destinarà a fins socials.

Els pares i mares que ho desitgin, mitjançant la petició al correu de la comissió, poden demanar la roba que necessitin i se’ls posarà a una llista d’espera.

Contacte

Responsable:     Raquel Gómez

E-mail:                   afa.comissio.roba@sabadell.epiaedu.cat

Delegats

Els objectius principals de la comissió són:

  • L’organització d’una jornada de formació anual.
  • Promoure la seva figura a l’inici de cada curs acadèmic, procurant garantir que cada classe tingui al menys un Delegat/da.
  • Coordinar i vetllar pel rol de Delegat/da.

Contacte

Responsable: Pablo de Paz

E-mail:               afa.comissio.delegats@sabadell.epiaedu.cat

Delegats